NOVINKA V NAŠOM SHOPE - DEZINFEKČNÁ ARÓMA VO VAŠOM DOME - NEWAROMA

Obchodné podmienky

TLAČIVO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 

Odstupenie_od_zmluvy

 
Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky platné na nákup v internetovom obchode www.vysavame.sk spoločnosti ForWork, s.r.o.

ForWork, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava ďalej len ako firma ForWork, IČO 46010513, ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „Zákon“) tieto obchodné podmienky za účelom informovať a stanoviť podmienky, za akých je možné realizovať nákup tovaru prostredníctvom internetového objednávania tovaru, a teda prostredníctvom internetovej stránky firmy ForWork. Firma ForWork je platcom DPH.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Nákup tovaru prostredníctvom internetového objednávania tovaru na stránke firmy ForWork môžu realizovať fyzické aj právnické osoby, bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúcim sa rozumie firma ForWork.
 3. Kupujúcim sa rozumie subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho.

II. OBJEDNÁVKA

 1. Kúpnou zmluvou je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a vzniká na základe odoslania elektronickej objednávky z e-shopu na stránke www.vysavame.sk. Za záväzné sa považuje e-mailove potvrdenie o prijatí objednávky.
 2. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.
 3. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky ceny na internetovej stránke Predávajúceho sú uvedené vrátane 20% DPH.
 2. Záväzne objednaný tovar je potrebné uhradiť pri fyzickom prevzatí tovaru kupujúcim alebo vopred a to platbou na účet na základe zaslanej zálohovej faktúry.
 3. Pri zasielaní tovaru prostredníctvom PACKETA alebo kuriérskej spoločnosti DPD je k tovaru pripojená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Predávajúci je platcom DPH.

IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim a jeho emailovým súhlasom, no nie dlhšia ako 30 dní.
 2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
 3. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Poštovné a balné je pre spotrebiteľov, ktorý vyplnia objednávku prostredníctvom našej internetovej stránky pri celkovej sume objednávky nad 40 € zdarma pri preprave prostredníctvom PACKETA a kuriérskej spoločnosti DPD. V ostatných prípadoch je poštovné a balné uvedené v odseku nižšie. Ak si však Kupujúci nepreberie zásielku z dôvodu neprítomnosti, alebo z iného dôvodu, o ktorom Predávajúceho vopred neinformoval, pri opakovanom dodaní mu zaniká nárok na bezplatné doručenie.

Doprava PACKETA:

Tovar vám bude doručený do 10 pracovných dní od potvrdenia mailom. Dodanie je zaisťované spoločnosťou PACKETA. Zásielka je doručená na Vami vybrané odberné miesto a uložená na ňom, zásielku si treba ísť vyzdvihnúť. Cena dopravy je nasledovná:

 1. Pri celkovej sume objednávky do 40 EUR je poštovné a balné 3,00 EUR.
 2. Pri celkovej sume objednávky nad 40 EUR - vrátane je poštovné a balné 0,00 EUR.

Tovar je po expedícii z nášho skladu doručený do 3 pracovných dní.

Doprava kuriérom DPD:

Tovar vám bude doručený do 5 pracovných dní od potvrdenia mailom. Dodanie je zaisťované kuriérskou spoločnosťou DPD. Cena dopravy je nasledovná:

 1. Pri celkovej sume objednávky do 40 EUR je dopravné a balné 4,00 EUR.
 2. Pri celkovej sume objednávky nad 40 EUR - vrátane je dopravné a balné 0,00 EUR.

Tovar je po expedícii z nášho skladu doručený nasledujúci pracovný deň.

V prípade prekročenia hmotnostného limitu alebo krajiny doručenia mimo EÚ budú ceny upravené podľa taríf a vzájomnej dohody.

 

Príplatky za spôsob platby:

 1. Pri platbe za tovar platobnou bránou Gopay je poplatok 0 EUR.
 2. Pri platbe za tovar formou dobierky je poplatok 1,00 EUR.

V. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany Kupujúceho:

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci má právo neprevziať tovar, ktorý je v rozpore s kúpnou zmluvou (záväznou objednávkou). V tom prípade, mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodá tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve.

Storno objednávky zo strany Predávajúceho:

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

A) Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

B) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový predaj)

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má spotrebiteľ (osoba definovaná uvedeným zákonom) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy osobne doručený Predávajúcemu, alebo v posledný deň lehoty podaný na poštovú prepravu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho.
 2. Ak ste tovar ešte neprevzali, v takomto prípade nás kontaktujte (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu. Objednávku stornujeme a tovar nezasielame.
 3. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
 • zašlite spolu s tovarom aj kópiu dokladu o kúpe
 • uveďte číslo účtu, na ktorý žiadate zaslať peniaze
 1. Tovar, odporúčame posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Tovar zasielate na vlastné náklady. Náklady na dopravu znášame iba v prípade ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol vadný.
 2. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 3. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

 1. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím veci Kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedáte za vami zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru.
 2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Alebo pri evidentnom poškodení obalu, tovar neprevziať.
 3. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 4. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 5. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť (návod na použitie nájdete aj na našich internetových stínkach a sú pribalené aj k tovaru).
 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade že balenie nie je kompletné pri doručení kuriérom mal Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia, alebo kontaktovať pri zistení priamo predávajúceho.
 7. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
 8. Všetky práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s riešením zodpovednosti z vád tovaru sú uvedené v Reklamačnom poriadku .

VIII. POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo faktúry a popis závady.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Pošlite tovar na adresu predávajúceho (uvedená v kontaktoch) spolu s popisom závady a kópiou dokladu o kúpe.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

X. DOZORUJÚCI ORGÁN

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033 / 55 12 689, 033 / 55 12 690
fax č.: 033 / 55 12 656
e-mail: tt@soi.sk

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. septembra 2022.